چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها
26 بازدید
محل نشر: اطلاعات مهر 76
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی